co zawiera DOKUMENTACJA PROJEKTOWA domu jednorodzinnego dla klientów indywidualnych

Oto części składowe kompletnej dokumentacji budowlanej, która stanowi załącznik do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.

  • strona tytułowa
  • decyzja o warunkach zabudowy (bądź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)
  • decyzje przyłączeniowe z Zakładu Energetycznego, Wodociągów i obligatoryjnie z Gazowni
  • projekt zagospodarowania terenu (część graficzna i opisowa)
  • projekt architektoniczno-budowlany (część graficzna i opisowa)
  • projekt konstrukcyjny (część opisowa, obligatoryjnie rysunkowa )
  • charakterystyka energetyczna obiektu
  • plan BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia)